woensdag 4 april 2012

Zijn alleen de ouders verantwoordelijk?

Het CDA komt met een voorstel om de door kinderen veroorzaakte schade te verhalen op de ouders, zie:Verhaal schade door vandalisme op ouders
Als er schade veroorzaakt wordt zal die schade vergoed moeten worden. Maar waarom door de ouders? Er zijn zoveel volwassenen betrokken bij de opvoeding van kinderen. Naast de ouders zijn er talloze professionals die zich bezighouden met de opvoeding van kinderen. De rol en de zeggenschap van die professionals neemt alleen maar toe terwijl de zeggenschap van de ouders steeds verder afneemt. Dat begint al vrij kort na de geboorte en gaat door tot de kinderen volwassen zijn. Vooral tijdens de periode van de leerplicht is die zeggenschap ongelijk verdeeld.
Moet er daarom ook niet gekeken worden naar de gevolgen van invloed van de professionals? Wat is hun bijdrage aan de ontwikkeling van het kind en de invloed daarvan op het gedrag van het kind?
Wat vindt u?

Waarom een blog voor discussie?

Het gezin is een dankbaar onderwerp voor discussie.
Het gezin is  regelmatig in de publiciteit, meestal om aan te geven dat er tekortkomingen zijn. Het maatschappelijke debat laat zien dat er kritiek is op ouders.
Ouders zijn niet georganiseerd en daarom ontbreekt een tegengeluid.
"Stichting Gezin" plaatst verwijzingen naar politieke maatregelen voor het gezin en onderzoeksresultaten over het gezin.
Een blog, speciaal voor reacties van ouders op die maatregelen en voor reacties op onderzoekresultaten.